ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ НА TWISTSHAKE

Чл. 1. Организатор

 1. Промоционалната кампания на TWISTSHAKE, по-нататък в текста наричана „Кампанията”, се организира и провежда от „Орбико България” ЕООД, с адрес: гр. София, ул. „Източна тангента” 161, представлявано от управителя Александрина Маринова.
 2. Официалните правила са достъпни безплатно за всяко заинтересовано лице в периода на промоционалната Кампания на официалната страница на TWISTSHAKE в България: www.twistshake.bg
 3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила. Допълненията и/ или промените ще бъдат предварително публично оповестени на официалната страница на TWISTSHAKE в България: www.twistshake.bg.
 4. С участието си в промоционалната кампания участниците се съгласяват с нейните официални правила (нататък в текста наричани „Официални правила”) и са длъжни да спазват условията им.

Чл. 2. Място на провеждане и участващи обекти

Кампанията се провежда в избрани обекти на територията на Република България, изброени в Приложение 1 към настоящите Официални правила.

Чл. 3. Продължителност на Кампанията

Кампанията стартира на 15 юли 2021 г. и продължава до 15 септември 2021 г. или до изчерпване на количествата награди, посочени в чл. 8 от настоящите Официални правила.

В случай, че Организаторът реши да съкрати/ удължи срока на Кампанията, това ще бъде оповестено публично на официалната страница на TWISTSHAKE в България: www.twistshake.bg.

Чл. 4. Право на участие

В Кампанията може да участва всяко лице, което има навършени 18 години до датата на стартиране на Кампанията, съответно 15 юли 2021 година, и пребивава на територията на Република България, което е изпълнило едновременно всички условия:

– закупило е продукт/и с марка TWISTSHAKE  на стойност над 14,99 лв., които продукти са налични в търговските обекти, участващи в кампанията и посочени в чл. 2 от настоящите правила;

– при покупката на продукти, описани по-горе от обект, участващ в Кампанията, е получило на касата в съответния обект скреч-карта;

В Kампанията нямат право да участват служители на Организатора „Орбико България” ЕООД, както и членове на техните семейства (по права и съребрена линия).

Чл. 5. Участващи продукти

 1. Участващите продукти са: всички продукти с марка TWISTSHAKE независимо от техния вид, дистрибутирани от „Орбико България“ ЕООД.
 2. Продуктите трябва да бъдат закупени от участващите обекти, посочени в чл. 2 от настоящите Официални правила в периода 15 юли 2021 г. – 15 септември 2021 г.
 3. След приключването на Кампанията участващите продукти губят качеството си на такива и Организаторът не носи отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че Кампанията все още продължава действието си.

Чл. 6. Механизъм на Кампанията и условия за участие

Всеки участник, който в периода на Кампанията закупи продукт/и с марка TWISTSHAKE  на стойност над 14,99лв. независимо от техния вид от участващите обекти, посочени в чл. 2 от настоящите Официални Правила, може да вземе от касата в обекта скреч-карта и може да спечели веднага една от следните награди:

    1344 /хиляда триста четиридесет и четири/ броя Fisher Price Залъгалка

 • Необходимо е участникът, при получаване на скреч-картата, да изтрие обозначеното скреч-поле и да разбере дали печели награда на момента – една от 1344/хиляда триста четиридесет и четири/ броя Fisher Price Залъгалки, която награда може да получи на място в обекта.

Един участник може да участва неограничен брой пъти в кампанията.

 1. За да спечели една от наградите участникът е необходимо:
 2. продукт/и с марка TWISTSHAKE на стойност над 14,99 лева, които продукти са налични в търговските обекти, участващи в кампанията и посочени в чл. 2 от настоящите правила;
 3. Да е получило скреч-карта от касата в участващ обект, от който е направена покупката;
 4. Да изтрие обозначеното скреч-поле и да разбере дали печели награда на момента.

Чл. 7. Ограничения

Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват нормалната реализация на съответната Кампания.

Чл. 8. Награди

Наградите са:

 • 1 344 броя/ хиляда тристачетиридесет и четири/ Fisher Price Залъгалки

Организаторът няма право да заменя наградите с други или да предлага на участниците тяхната парична равностойност. Не се допуска замяна на награди за пари и други изгоди.

Чл. 9. Лични данни

При провеждане на настоящата кампания не се събират никакви лични данни от участващите лица.

Чл. 10. Данъци и такси

С включването си в кампанията участникът потвърждава, че е запознат с изискванията на Закона за данъците върху доходите на физически лица.

Организаторът на Кампанията не носи отговорност за каквито и да било такси, данъци или други финансови задължения, свързани с предлаганите награди, които остават за сметка на победителя, с изключение на данъците, които по закон са отговорност на Организатора на Кампанията.

Чл. 11. Съдебни спорове и приложимо законодателство

Всички евентуални спорове между Организатора и участниците ще бъдат решавани с взаимно споразумение. Ако това се окаже невъзможно, споровете ще се разрешават от компетентния съд в България съобразно приложимото законодателство.

Чл. 12. Прекратяване на „Кампанията” преди официалния краен срок

Кампанията може да бъде прекратена преди официално обявения краен срок при настъпването на форсмажорни обстоятелства.

Кампанията може да бъде прекратена преди официално обявения краен срок при решение на Организатора, като това ще бъде оповестено една седмица предварително на официалната страница на TWISTSHAKE в България: www.twistshake.bg.

Включването на участниците в Kампанията означава, че те са приели условията и правилата за провеждане на Kампанията и се считат обвързани с тях.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

 

Име на клиент

град

адрес

1

АНТЕМ 19 – ОБЕКТ

ПЛОВДИВ

УЛ. ОХРИД 38

2

АПТЕКА АВИЦЕНА – УЛ.ТЪРГОВСКА

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

УЛ.ТЪРГОВСКА Щ32

3

АРОС-П.МАНЧЕВА ЕТ-ГЛАДСТОН

ПАЗАРДЖИК

УЛ.ГЛАДСТОН 10

4

БАМБИНО БЪЛГАРИЯ ООД-БУЛ.СВОБОДА

САНДАНСКИ

ГЛАВЕН ПЪТ Е79

5

БОБИ БЕЙБИ МАРКЕТ ЕООД-ОБЕКТ

БЛАГОЕВГРАД

ЗЕЛЕНОДОЛСКО ШОСЕ 32 СРЕЩУ МЕТРО

6

БОЛЕРО ВИП ЕООД-ЖК ЛАЗУР

БУРГАС

ЖК ЛАЗУР ДО БЛ.71

7

БОЛЕРО-11-УЛ.ЦАР КАЛОЯН

БУРГАС

УЛ.ЦАР КАЛОЯН ТЪРГ.К-С КРАСНОДАР

8

БОЛЕРО-6-БРАТЯ МИЛАДИНОВИ БЛ.147

БУРГАС

ЖК.БРАТЯ МИЛАДИНОВИ БЛ.147

9

БОЛЕРО-ФЛОРА

БУРГАС

ЖК.ЛАЗУР 166  ФЛОРА ПАНОРАМА

10

БОЛЕРО-ФЛОРА

БУРГАС

ЖК.ЛАЗУР 166  ФЛОРА ПАНОРАМА

11

БОЛЕРО-ФЛОРА

БУРГАС

ЖК.ЛАЗУР 166  ФЛОРА ПАНОРАМА

12

БРАТЯ НЕДЕЛЕВИ-АВТОГАРА

СТАМБОЛИЙСКИ

АВТОГАРА

13

В&К КОМЕРС ЕООД-ОБЕКТ

ВЕЛИНГРАД

ПАЗАРА

14

ВАЛЕНТИНО-2 ООД-ОБЕКТ 2

РАКОВСКИ

УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ 2А

15

ВАЛЕТА ФАРМ ЕООД-УЛ.ШИПКА

СОФИЯ

УЛ.ШИПКА 43

16

ВАЛИНО КИДС ЕООД-ОБЕКТ

АСЕНОВГРАД

УЛ.АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 41

17

Весна 2010 ООД

Исперих

ул. Васил Левски 63

18

ВИВА ВИКТОРИЯ-82 ЕООД-БЛАГОЕВГРАД

БЛАГОЕВГРАД

ЖК АЛЕН МАК УЛ.АСТРА 20

19

ВИВА ВИКТОРИЯ-82 ЕООД-СИМИТЛИ

СИМИТЛИ

УЛ.Г.ДИМИТРОВ 43

20

ВИТАЛИТЕ ДРОГЕРИ ЕООД – ОБЕКТ

СОФИЯ

БУЛ.АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ 129

21

ГЛОБАЛ РИТЕЙЛ ХОЛДИНГ-ВАРНА

ВАРНА

ПРИМОРСКИ ПАРК 2, 482

22

ГЛОБАЛ РИТЕЙЛ ХОЛДИНГ-СОФИЯ

СОФИЯ

БУЛ.КНЯГИНА МАРИЯ ЛУИЗА 2 ЦУМ СУТЕР

23

ДАНГОВ ЕООД-ОБЕКТ

ЯМБОЛ

УЛ.ПАНАЙОТ ХИТОВ 45

24

ДАРК 2015 ЕООД-ОБЕКТ

ПЛОВДИВ

ЖК ТРАКИЯ БЛ.194 УЛ.Д.РИЗОВ 1

25

Девали ООД

Русе

бул Липник 121 Б

26

ДЕНИ И ЗАРИ ООД – ОБЕКТ

СТАРА ЗАГОРА

УЛ.ГВАРДЕЙСКА 1

27

ДЕСИТА-2010 ЕООД-ОБЕКТ

СОФИЯ

ЗОНА Б-18,УЛ.ДИМ.ПЕТКОВ 64 1309

28

ДИ ЕЛ КОНСУЛТ ЕООД-ОБЕКТ

САМОКОВ

БУЛ.ИСКЪР СРЕЩУ БИЛЛА

29

ДИАМАНТ 97 ЕООД-ВАСИЛ АПРИЛОВ 49

ПЛЕВЕН

ВАСИЛ АПРИЛОВ 49

30

ДИАМАНТ 97 ЕООД-ВРАЦА

ВРАЦА

БУЛ.ВТОРИ ЮНИ 111 МАГАЗИН МЕЧО ПУХ

31

ЕЛИ ЯНА ЕООД-СЪЕДИНЕНИЕ

ПЛОВДИВ

БУЛ.СЪЕДИНЕНИЕ 13

32

ЕЛИТИС МЕГАСТОР ЕООД-ДО ПРАКТИКЕР

ВАРНА

УЛ.НИКОЛА СИМОВ 2-3, ДО ПРАКТИКЕР

33

ЕЛИТИС МЕГАСТОР ЕООД-СОФИЯ

СОФИЯ

БУЛ.КН.МАРИЯ ЛУИЗА,ЦЕНТРАЛНИ ХАЛИ

34

ЕРОС 2019 ЕООД – ОБЕКТ 1

СМОЛЯН

УЛ.ХАН АСПАРУХ 2А

35

ЖОДА ТРЕЙД ЕООД-МАГАЗИН

БЛАГОЕВГРАД

АНТОН ЧЕХОВ 5

36

ЗОРА ФАРМА ЕООД-ОБЕКТ

САМОКОВ

УЛ.ИСКЪР 69

37

ЙОНИ 2008 ООД-ОБЕКТ

РАКОВСКИ

УЛ.ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ 13

38

ЙОРДАНКА ЧОРБАДЖИЙСКА-СОФРОНИЙ 3

ДУПНИЦА

УЛ.СОФРОНИЙ 3

39

ЙОТИС ГРУП ЕООД-ОБЕКТ

ПИРДОП

УЛ.ПАСКАЛ 3

40

КЕНТАВЪР ГРУП 2017 ООД-ОКОЛОВРЪСТНА

ХАДЖИДИМОВО

УЛ.ОКОЛОВРЪСТНА

41

КиК 92 ЕООД ЕООД – ОБЕКТ

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

УЛ.МАГИСТРАЛНА 3

42

КРИСИ-И.ЧЕРНОЗЕМСКА ЕТ-ЛЕРИН

ПЛОВДИВ

УЛ.ЛЕРИН 23

43

МАНИ ФАРМ 2020 ООД – ОБЕКТ

ПЕТРИЧ

УЛ.ТРАКИЯ 8

44

МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ-1 ЕООД – ОБЕКТ

ПЛОВДИВ

ЖК.КЮЧУК ПАРИЖ УЛ.ГОРНО БРОДИ 41Б

45

МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ-2 ЕООД-ОБЕКТ 2

ПЛОВДИВ

БУЛ.ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 112

46

МОНИ БЕБИ ФУД ЕООД-БУЛ.ЧАТАЛДЖА

ВАРНА

БУЛ.ЧАТАЛДЖА 69

47

МОНИ БЕБИ ФУД ЕООД-КОЛХОЗЕН ПАЗАР

ВАРНА

УЛ.БЕНКОВСКА 64, КОЛХОЗЕН ПАЗАР

48

НАНСИ И ВИКТОРИЯ ООД – ОБЕКТ

ПАЗАРДЖИК

УЛ.МИЛЬО ВОЙВОДА 6

49

НОВЕ 3-МЛАДОСТ 3 ТЦ КОНДОР до БЛ.34

СОФИЯ

ЖК.МЛАДОСТ БЛ.346, ТЦ КОНДОР

50

НОВЕ 5-АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ 100

СОФИЯ

БУЛ.АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ 100

51

НОВЕ 6-ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 16

СОФИЯ

ЖК КРАСНО СЕЛО БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 16

52

НОВЕ 7-ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 43

СОФИЯ

КРАСНО СЕЛО БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 43

53

НОВЕ 8-БРАТЯ БЪКСТОН 30

СОФИЯ

БУЛ.БРАТЯ БЪКСТОН 30

54

НОТА БЕНЕ-НОВИ ИСКЪР

НОВИ ИСКЪР

УЛ.ИСКЪРСКО ДЕФИЛЕ 275

55

О.КОНДРАТИЕВА ЕТ-ОБЕКТ

СОФИЯ

СТУДЕНТСКИ ГРАД БЛ.60 1700

56

ОРГАНИК ГРУП ЕООД-ОБЕКТ

СОФИЯ

БУЛ.ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 47

57

ОРЕНДА БЪЛГАРИЯ ЕООД-ЙЕРУСАЛИМ

СОФИЯ

МЛАДОСТ 1А,БУЛ.ЙЕРУСАЛИМ 3

58

ПАПА-БЕБЕ ООД-ОБЕКТ

СТАРА ЗАГОРА

УЛ.ГОСПОДИН МИХАЙЛОВСКИ 101

59

ПАРТНЕР КОМ ООД-ОБЕКТ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

УЛ.МЕСТА 14

60

ПАШОВ И СИН ЕООД-САМОКОВ-ЧАКАЛОВ

САМОКОВ

УЛ.ЛЮБОМИР ЧАКАЛОВ 1

61

ПИ-МИ-МИНКА МИХАЙЛОВА ЕТ-ОБЕКТ

КАРЛОВО

ГЕН.КАРЦОВ 47

62

ПМ 2015 ООД-УЛ.Г.БЕНКОВСКИ

ВАРНА

УЛ.Г.БЕНКОВСКИ 64 Е

63

ПМ 2015 ООД-УЛ.ГЕН.КИСЕЛОВ

ВАРНА

УЛ.ГЕН.КИСЕЛОВ 31

64

ПОПАНГЕЛОВ ЕООД-ОБЕКТ

БЛАГОЕВГРАД

ГЛАВЕН ПЪТ Е79

65

РООН ЕООД – ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ

БУЛ.ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ 268

66

РООН ЕООД – СТАМБОЛИЙСКИ

СОФИЯ

БУЛ.АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ 129

67

РООН ЕООД -МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ

СОФИЯ

МАН.ЛИВАДИ Т.КАБЛЕШКОВ 53ТЪРГ.ЦЕНТЪ

68

РООН ЕООД -СИМЕОНОВСКО ШОСЕ

СОФИЯ

БУЛ.СИМЕОНОВСКО ШОСЕ 110

69

СИЛВИ И КО ЕООД-ОБЕКТ

САНДАНСКИ

УЛ.ХРИСТО СМИРНЕНСКИ 17

70

СИМБА – ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ЕООД – ОБЕ

ВРАЦА

УЛ.ЛЕОНОВА 44 ДО ПАЗАРА

71

Смехурко ООД

Силистра

ул. Сан Стефано 1

72

СОЛАКОВ ООД-КИРИЛ И МЕТОДИЙ

ДОБРИЧ

УЛ.СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ 6

73

СТОМИ 79 ЕООД-ОБЕКТ

БЛАГОЕВГРАД

ЖК СТРУМСКО, СТАРИЯ РУМ

74

ТЕМА-ИВАН ЧЕРВЕНКОВ ЕТ-СЛАВЕЙКОВ

БУРГАС

ЖК.СЛАВЕЙКОВ БЛ.107 ДО БИЛЛА

75

ТЕМА-ИВАН ЧЕРВЕНКОВ ЕТ-ЦАР СИМЕОН

БУРГАС

ЦАР СИМЕОН 82

76

ТЕМА-ИВАН ЧЕРВЕНКОВ ЕТ-ЧЕРНОМОРКА

БУРГАС

УЛ.ОДРИН 2,КТ ЧЕРНОМОРКА

77

ТЕМА-ИВАН ЧЕРВЕНКОВ ЕТ-ЯМБОЛ

ЯМБОЛ

УЛ.ТЪРГОВСКА 35

78

ТИМ ТРЕЙД 8 ООД-СТРУМСКО РУМ

БЛАГОЕВГРАД

КВ.СТРУМСКО РУМ ЕТ.2

79

ТРЕЙД ДИГИТАЛ ЕООД – ОБЕКТ

СОФИЯ

ЖК.МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ КВ.БОКАР СГРА

80

ТРЪНЧЕВ ООД 13-ТЪРГОВИЩЕ,ПАЗАРА

ТЪРГОВИЩЕ

УЛ.ГЕН.СКОБЕЛЕВ ОБЩИНСКИ ПАЗАР

81

ТРЪНЧЕВ ООД 17-ГРАНД МОЛ ВАРНА

ВАРНА

УЛ.АНДРЕЙ САХАРОВ 2,ГРАНД МОЛ ВАРНА

82

ТРЪНЧЕВ ООД 7-БУЛ.В.ПРЕСЛАВ,РУМ

ШУМЕН

БУЛ.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 28, РУМ

83

ФОН-2014 ООД-ОБЕКТ

ПЛОВДИВ

УЛ.НИКОЛАЙ КОПЕРНИК 18

84

ФРАМАР 02-СТ.ЗАГОРА,ОТЕЦ ПАИСИЙ

СТАРА ЗАГОРА

УЛ.ОТЕЦ ПАИСИЙ 92

85

ФРАМАР 17-ПЛОВДИВ,В.ЛЕВСКИ

ПЛОВДИВ

БУЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ 11

86

ХЕРА 2010 ЕООД-ОБЕКТ

СОФИЯ

ЖК СУХА РЕКА БЛ.225 1505

87

ШАМПИОН ЕООД-ЖК СЛАВЕЙКОВ

БУРГАС

ЖК СЛАВЕЙКОВ Т.Ц. СЪН СИТИ БЛ.107

88

ШАМПИОН ЕООД-МЕДЕН РУДНИК

БУРГАС

ЖК МЕДЕН РУДНИК БЛ.296 ПАРТЕР

89

ШАМПИОН ЕООД-ЯНКО КОМИТОВ

БУРГАС

УЛ.ЯНКО КОМИТОВ 4 ХАЛЕ 2

90

МОНРАЯ ЕООД-ЖК КЮЧУК ПАРИЖ

ПЛОВДИВ

ЖК.КЮЧУК ПАРИЖ УЛ.ОХРИД 20

91

БОГЕРА ГД ЕООД-ОБЕКТ

СОПОТ

УЛ.ИВАН ВАЗОВ 15